1. Podmínky používání bonusových programů

Úvodní ustanovení a definice pojmů

Tyto podmínky užívání /dále jen Podmínky/ upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě dohody poskytování služeb Suprkup provozovaného Poskytovatelem na internetové adrese https://www.suprkup.eu/ uzavírané mezi Josef Litvan, IČ 49006789/dále jen Poskytovatel/ a Uživatelem /dále jen „Uživatel“/, který využívá služby a nákupy od Partnera /dále jen Partner/ .

1. na portálu Suprkup se lze registrovat pod jakoukoliv přezdívkou a e-mailovou adresou.
2. uživatel nepředává poskytovateli portálu žádné osobní údajem kromě přezdívky a e-mailové adresy.
3. uživatel souhlasí s podmínkami pro získání bonusových bodů za libovolný nákup.
4. účast a aktivity uživatele na portálu jsou dobrovolné, bez časového limitu.
5. partnerem portálu může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba po schválení adminem.
6. ochrana osobních údajů je řešena dle zákoných podmínek a předpisů.

Poskytovatel

Uživatel

Partner

Bonusové body

Podmínky pro přiznání bonusových bodů

< zpět