Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení

  1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravující práva a povinnosti mezi provozovatelem a majitelem portálu suprkup.eu (dále jen „Portál“) Věrou Filipovou, IČ 76180336 (dále jen „Provozovatel“) a koncovým zákazníkem, který uskutečnil objednávku nebo jinou aktivitu na Portálu (dále jen „Uživatel“) a subjektem nabízejícím produkty nebo poskytujícím služby (dále jen „Partner“) při aktivitách na Portálu.
  2. Portál je určený k nákupu služeb, zboží a dárkových poukazů Uživatelem.
  3. Portál umožňuje prezentaci a prodej služeb, zboží a dárkových poukazů Partnerů.
  4. Partner prostřednictvím Portálu nabídne všem Uživatelům své služby nebo zboží. Tento Partner garantuje, že služby a zboží po zaplacení poskytne Uživatelům. Uživatel platí vždy cenu uvedenou na webových stránkách Partnerů, a to včetně poštovného, balného a další nákladů Partnera. Ceny uvedené na Portálu jsou pouze orientační.

Objednávka a uzavření smlouvy

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Partner i Uživatel potvrzují, že se seznámili s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně a viditelně umístněné na Portálu a Partner i Uživatel mají možnost se s nimi seznámit. Konkrétní VOP služeb a zboží Partnera jsou umístněny na jednotlivých webových stránkách Partnerů.

Informace o Partnerovi

Uživatel má možnost seznámit se s informacemi týkajícími se firmy Partnera, jeho služeb a zboží, informacemi ke konkrétní nabídce služeb nebo zboží, VOP a storno podmínek, a to na webových stránkách Partnera.

Provozovatel Portálu nenese žádnou odpovědnost za pravdivost a úplnost informací a údajů o Partnerovi, jeho službách nebo zboží, nabízených Partnerem a zveřejněných na Portálu Provozovatele, ani za případné porušení autorských práv tohoto obsahu. Portál pouze sdružuje jednotlivé nabídky služeb a zboží.

Zpracování osobních údajů

Viz Zásady zpracování osobních údajů

Užívání Portálu

Uživatel/Partner není oprávněn jakkoliv zasahovat a narušovat funkčnost Portálu, vkládat SPAM nebo jiné odkazy, které by mohly funkčnost portálu narušit. Za případné vzniklé škody nese plnou odpovědnost Uživatel/Partner.

Provozovatel si vyhrazuje právo na omezení nebo úplné ukončení přístupu Uživatele/Partnera na Portál, pokud Uživatel/Partner narušuje nebo porušuje svým chováním podmínky pro užívání.

Uživatel/Partner souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od Provozovatele. Tento souhlas uděluje Provozovateli zaškrtnutím souhlasu se zasíláním obchodních sdělení v registračním formuláři nebo jiných formulářích, které jsou na Portálu.

Uživatel/Partner svým souhlasem se zasíláním obchodních sdělení, po zaškrtnutí políčka „Přihlásit se k novinkám, akcím a slevám“ rovněž potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely.

Uživatel/Partner prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před zahájením užíváním Portálu, a že znění VOP v plném rozsahu rozumí a souhlasí s nimi.

Uživatel/Partner je povinen dodržovat právní předpisy České republiky.

Některé aktivity a obsah Portálu obsahují odkaz, který po kliknutí přesměruje Uživatele na webové stránky Partnera.

Bonusové body za nákup

Registrový Uživatel může využívat věrnostní bonusový systém formou sbírání bonusových bodů za nákup služeb a produktů na Portálu. Body se přepočítávají na základě splnění podmínek. Výše získaných bonusových bodů je uvedena v profilu Uživatele po splnění podmínek pro získání bonusových bodů. Body lze v určitém poměru vyměnit za částku v Kč. Částka není vyplácena v korunách, ale poskytnutím poukazu na nákup zážitků.

Jak lze získat bonusové body

Jak splnit podmínky pro získání bonusových bodů

vše výše uvedené odesílejte na administrační e-mail: info@suprkup.eu

výše uvedeným Uživatel splní podmínky pro získání bodů, které Uživateli připíše Provozovatel.

Přepočet získaných bonusových bodů pro směnu za poukaz

1 bod = 1 Kč

Výplata bonusových bodů

Příklad:

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a jejich novou verzi uveřejnit na Portálu. Dřívější VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP nových.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2020

Facebook
Instagram
Follow by Email