Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP)

Základní ustanovení

1. VOP se rozumí Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele Suprkup.eu, upravující práva a povinnosti mezi Provozovatelem a Třetí osobou/Firmou (dále jen Uživatel, Provozovatel nebo Partner) při aktivitách na portálu suprkup.eu.

2. Provozovatelem a majitelem portálu Suprkup.eu Josef Litvan, Hrabice 53, 385 01, Vimperk, IČ 49006789, DIČ: CZ6310260880.

Definice pojmů

1. Portál Suprkup.eu je webový portál, určený k nákupu služeb, zboží a dárkových poukazů Třetím stranám (dále jen Uživatel)

2. Portál Suprkup.eu je webový portál umožňující prezentaci a prodej služeb, zboží a dárkových poukazů Třetích stran (dále jen Partner)

3. Třetí stranou se rozumí koncový zákazník/Uživatel, který uskutečnil objednávku nebo jinou aktivitu na webu

3. Třetí stranou se rozumí Partner, který prostřednictvím portálu Suprkup nabídne všem Uživatelům své služby nebo zboží. Tento Partner garantuje, že služby a zboží po zaplacení poskytne Uživatelům. Cena uvedená na portálu Suprkup se považuje za konečnou. Poštovné, balné a další náklady provozovatele nejsou v ceně započteny.

Objednávka a uzavření smlouvy

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Partner i Uživatel potvrzují, že se seznámili s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně a viditelně umístněné na webu Suprkup a Partner i Uživatel mají možnost se s nimi seznámit. Konkrétní VOP služeb a zboží Partnera jsou umístněny na jednotlivých webech služeb a zboží.

Informace o Partnerovi/poskytovateli služeb a zboží

Uživatel má možnost seznámit se s informacemi týkajícími se firmy Partnera, jeho služeb a zboží, informacemi ke konkrétní nabídce služeb nebo zboží, VOP a storno podmínek, a to na webu Partnera.

Provozovatel Suprkup nenese žádnou odpovědnost za pravdivost a úplnost informací a údajů o Partnerovi, jeho službách nebo zboží, nabízených Partnerem a zveřejněných na portálu Provozovatele Suprkup.eu, ani za případné porušení autorských práv tohoto obsahu. Portál Suprkup pouze sdružuje jednotlivé nabídky služeb a zboží.

Zpracování osobních údajů

Viz Zásady zpracování osobních údajů

Užívání webu Suprkup.eu

Uživatel/Partner není oprávněn jakkoliv zasahovat a narušovat funkčnost portálu Suprkup, vklada SPAM nebo jiné odkazy, které by mohli funkčnost portálu narušit a za případné vniklé škody nese plnou odpovědnost.

Provozovatel si vyhrazuje právo na omezení nebo úplné ukončení přístupu Uživatele/ Partnera na webu Suprkup.eu, pokud Uživatel/Partner narušuje nebo porušuje svým chováním podmínky pro užívání.

Uživatel/Partner souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od Provozovatele. Tento souhlas uděluje Provozovateli zaškrtnutím souhlasu se zasíláním obchodních sdělení v registračním formuláři nebo jiných formulářích, které jsou na portálu Suprkup..

Uživatel/Partner svým souhlasem se zasíláním obchodních sdělení, po zaškrtnutí políčka „Přihlásit se k novinkám, akcím a slevám“ rovněž potvrzuje, že se seznámil s Podmínkami zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely.

Uživatel/Partner prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před zahájením užíváním portálu Suprlup.eu, a že znění VOP v plném rozsahu rozumí a souhlasí s nimi.

Uživatel/partner je povinen dodržovat právní předpisy České republiky.

Některé aktivity a obsah webu Suprkup mohou obsahovat odkaz, který po kliknutí přesměruje zákazníka na webové stránky.

Bonusové body za nákup

Registrový Uživatelé může využívat věrnostní bonusový systém formou sbírání bonusových bodů za nákup služeb a produktů na webu Suprkup. Body se přepočítávají na základě splnění podmínek a jsou v administrativně označeny v bodech. Výše získaných bonusových bodů je uvedena v profilu Uživatele po splnění podmínek pro získání bonusových bodů. Body lze v určitém poměru vyměnit za částku v Kč. Částka není vyplácena v korunách, ale poskytnutím poukazu na nákup zážitků.

Jak lze získat bonusové body

Jak splnit podmínku pro získání bonusových bodů

Přepočet získaných bonusových bodů pro směnu za poukaz

3 body = 1 Kč

Výplata bonusových bodů

Příklad:

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a o jejich novou verzi uveřejnit na webu Suprkup. Dřívější VOP pak pozbývají platnosti a účinnost dnem nabytí účinnosti VOP nových

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.1. 2020