Zásady ochrany osobních údajů

Základní informace

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) a Zákona 110/2019 o zpracování osobních údajů a provozovatel Věra Filipová, IČO: 76180336, (dále jen „Správce“)

Kontaktní e-mailová adresa Správce:  info@suprkup.eu

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které Uživatel poskytl, nebo osobní údaje a další odvozené údaje, které Správce získal na základě registrace, komunikace a chováním Uživatele na webu

2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje. Jedná se zejména o:

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

1. Plnění dohody mezi Uživatelem a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud si Uživatel vytvoří účet na některém z našich webů, zpracováváme jeho identifikační a kontaktní údaje, nastavení a údaje o jeho aktivitách.

2. Oprávněný zájem Správce na poskytování přímého emailového marketingu, především zasílání cílených a personalizovaných obchodních sdělení a newsletterů, technické změny webu, připůsobení webu pro efektivnější komunikaci a zlepšení našich služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pro přípravu marketingu analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme.

Souhlas Uživatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání cílených a personalizovaných obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pokud publikujeme Uživateli komentář nebo recenzi výrobku/služby,  zpracováváme identifikační údaje a údaje hodnocení, včetně vložených fotografií. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud Uživatel neodvolá souhlas se zpracováním.
Plnění zákonné povinnosti, kdy na tomto právním základě zpracováváme Uživatelovi identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Účelem zpracování osobních údajů je:

Správce uchovává osobní údaje:

Příjemci osobních údajů jsou:

Práva Uživatele za podmínek stanovených v GDPR:

Ve všech záležitostech týkajících se a souvisejících se zpracováním  osobních údajů Uživatele se obracejte na kontaktní e-mailovou adresu: info@suprkup.eu.

Přijatý dotaz zpracujeme v co nekratší době, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí. Pokud by se jednalo o složitý požadavek, lze lhůtu prodloužit na dva měsíce od přijetí požadavku. Tato skutečnost bude dána Uživateli na vědomí elektronickou poštou

Zabezpečení osobních údajů

Závěr

1. registrací na webu Uživatel potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímá.

2. s těmito podmínkami Uživatel souhlasí registrací na webu a v celém rozsahu je přijímá.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky aktuálně měnit. Nová verze podmínek ochrany osobních údajů bude zveřejněna webu. Uživatel tuto skutečnost dostane na vědomí elektronickou poštou na uvedený registrační e-mail.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.10. 2020.

Facebook
Instagram
Follow by Email